Moderní

Laserové technologie
pro průmyslové využití

O společnosti

Vítejte na stránkách
společnosti Hi-Beams!

Hi-Beams poskytuje zcela nová a unikátní řešení v přípravě průmyslových nástrojů pomocí laserových technologií. Hlavním cílem je podstatně zvyšovat efektivitu práce nástroje v procesech zákazníků z rozličných oborů. Hi-Beams se stane vaším dlouhodobým partnerem pro inovační činnosti a technologický rozvoj v oblasti přípravy a údržby průmyslových nástrojů.

Zakládajícími členy a vlastníky Hi-Beams, s.r.o. jsou Fyzikální ústav AV ČR,  v. v. i. jeho pracoviště Centrum HiLASE a společnost SHM, s.r.o., která poskytuje v širokém rozsahu aplikací službu PVD povlakování nástrojů v oblastech obrábění, tváření, kování, hlubokého tažení, lisování a nebo tlakového lití.

Hi-Beams navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci obou partnerů ve výzkumných projektech a klade si za cíl komercializovat výsledky společného výzkumu do zcela jedinečných aplikací. Hi-Beams využívá technologie laserového pulsního kování (Laser Shock Peening), laserové pulsní texturace povrchu (Laser Shock Texturing), ale také specifické kombinace s dalšími technologiemi laserových paprsků a konzervativních úprav povrchu. Rozsah materiálů, na které lze metody použít, zahrnuje oceli, slinuté karbidy, keramiku, plasty, sklo, cermety, řeznou keramiku. V kombinaci s vhodným PVD povlakem lze očekávat výrazný průlom v mnoha oblastech.

Motivací Hi-Beams je pracovat s povrchem zákaznických nástrojů jako s integrálním parametrem, zahrnujícím změnu struktury samotného substrátu, drsnost povrchu, strukturu povrchu (vliv např. na smáčivost či udržení maziva), včetně cíleného ovlivnění břitů řezných nástrojů a hran, zmenšení kontaktních ploch a například i potlačení koroze. Naše postupy úpravy povrchu zvýší jejich odolnost vůči kavitaci, vůči tvorbě a šíření únavových trhlin nebo trhlin vzniklých díky nadměrnému tahovému namáhání.

Hi-beams

Partneři

Novinky