Laserové vyklepávání (LSP)

  • od

LSP je proces povrchové úpravy, jehož cílem je zlepšit únavovou životnost součástí vyrobených z různých kovů a slitin. Principem LSP je použití vysoce intenzivního laseru s vhodnými překryvy pro generování vysokotlakých rázových vln na povrchu materiálu. Únavová životnost komponent se zvyšuje o zavedení tlakových zbytkových napětí velkých velikostí, která zabraňují tvorbě povrchových trhlin a šíření trhlin. Kromě zlepšení únavového života lze LSP použít také jako prevenci odolnost proti korozi napětím, odolnost proti praskání / korozi a odolnost proti opotřebení. Technologie LSP má společně se 4 až 5krát hlubším zbytkovým napětím, než je tomu u konvenčního brokování, tendenci produkovat lepší finální úpravu povrchu ve srovnání s konvenčními metodami. LSP dokáže ošetřit složité povrchy a tvary a umožňuje vysokou úroveň automatizace.

LSP – Laser Shock Peening – YouTube
Laser Shock Peening in slow motion – YouTube